Eerste steen Erf Hellenbeek bij Elburg

In de landerijen rondom de vestingstad Elburg, op de plek van de oude Boerderij Hellenbeek, realiseert BOEi een bijzonder project voor de zorgorganisatie 's Heeren Loo

BOEi is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ambitie een oplossing te vinden voor het maatschappelijke vraagstuk van het leegkomende erfgoed. De motivatie hiervoor begint bij de liefde voor het Nederlandse erfgoed, die BOEi deelt met een groot dee...l van de Nederlandse bevolking.

Voor de eerste steenlegging was er een welkomstwoord door Arno Boon, directeur van BOEI, en een toelichting op het project door Dennis Monincx, Manager zorg 's Heeren Loo regio Oost-Nederland.

Hierna is onder grote belangstelling de eerste steen gelegd door toekomstige bewoners van dit schitterende project.
's Heeren Loo zal de landerijen ter grote van 5 hectare rondom Erf Hellenbeek onderhouden en benutten voor de dagbesteding voor haar bewoners. Een gedeelte van de agrarische gronden zal daarbij transformeren tot natuurgrond.
In de boerderij komen 11 studio's voor bewoners met een complexe zorgvraag en in de kapschuur komen zes appartementen waar bewoners zelfstandig wonen met zorg in de buurt.

Daarnaast komt er een dagbestedingsgebouw voor cliënten van 's Heeren Loo. Zij verzorgen de tuin en het kleinvee bij de boerderij. Ook kunnen zij tuinonderhoud doen voor inwoners van Elburg die dit zelf niet kunnen.
Dijkhof Bouw is de aannemer van dit project

Kortom, Elburg kan trots zijn op deze aanwinst